آپلود عکس و فایل رایگان و دائمی

آپلود عکس و فایل رایگان و دائمی در آپلود سنتر حرفه ای IMG7

فایل یا عکسی را برای آپلود انتخاب کنید
برای هر فایل و عکس 95.367 Megabytes حداکثر حجم مجاز


تنظیمات اپلود: برای نمایش کلیک کنید

فرمت های مجاز : .JPEG, .JPG, .GIF, .PNG, و .ICO

مزایای عضویت در IMG7 :

گالری شخصی برای مدیریت عکس و فایل ها

افزایش حداکثر حجم و تعداد پسوندهای مجاز

تبلیغات تبلیغات