شرایط سرویس دهی

آخرین برورسانی شرایط سرویس دهی در تاریخ : December 27, 2022, 3:50:35 PM

IMG7 حق دارد هرگونه فایلی را که به گونه ای برای سرور خطر آفرین است را حذف و یا جایگزین نماید. فایلهایی که در زیر لیست شده اند، حق آپلود را ندارند:

    • عکس و فایل های مربوط به مسائل جنسی.
    • عکس و فایل هایی که حقوق مولف آنرا نقض میکند(فاقد کپی رایت).
    • عکس و فایل هایی که مربوط به خصومتهای شخصی و یا قومی میباشد.
    • عکس و فایل هایی که به نحوی شامل متون و یا مفهوم تبلیغاتی باشد.
    • عکس و فایل هایی غیر مجازی که به هر نحو قوانین دولت جمهوری اسلامی را نقض میکند.

درصورت آپلود عکس و فایل هایی که شامل موارد بالا باشد، قولنین زیر بر آن اعمال خواهد شد:

    • فورن دسترسی کاربر به IMG7 و سایر سرویسهایش قطع خواهد شد.
    • حذف تمامی عکسهایی که کاربر در IMG7 آپلود نموده است.
    • پیگرد قانونی(در صورت امکان).

تمام موارد بالا به صلاحدید IMG7 بدون هیچ گونه اخطار قبلی برای همیشه اعمال خواهد شد.