کاربران محترم برای آپلود فایل ها و تصاویر خود به وبسایت آپ اینجا به آدرس www.upinja.comمراجعه فرمایید.

لطفا صبر کنید تا کادر آپلود نمایان شود ...

اگر موفق نشدید عکس هایتان را آپلود کنید به سایت www.upinja.comمراجعه فرمایید.

بر روی انتخاب فایل ها کلیک کنید و بعد از انتخاب فایل ها بر روی آپلود و برای آپلود عکس از آدرس بر روی گزینه ی مورد نظر کلیک کنید...

یادگیری تایپ ۱۰ انگشتی
راهنمای آپلود عکس: ابتدا عکس های خود را انتخاب کنید و سپس برروی دکمه "شروع آپلود" کلیک کنید.
نکته: می توانید عکس های خود را در چند نوبت ، و در هر نوبت چند عکس انتخاب کنید.
Files: gif, jpg, png, jpeg - Max: 6 MB