مشکل موقتی عدم آپلود عکس برطرف گردید.

آپلود عکس

عکس های خود را از طریق «کامپیوتر» خود یا «از آدرس» یک سایت انتخاب کنید و روی دکمه "آپلود" کلیک کنید.
Files: gif, jpg, png, jpeg - Max: 5 MB